Chat with us, powered by LiveChat

Från och med idag gäller nya regler för arbetsgivare. För att minska den arbetsrelaterade ohälsan gäller det nu att chefer och ledare har koll på personalens arbetsbelastning och hur mycket de arbetar. De måste också vara uppmärksamma på att kränkande särbehandling inte förekommer kränkande särbehandling och ha rutiner för att agera när konflikter uppmärksammas.

HR Experterna kan hjälpa Er att ta fram mål, rutiner och handlingsplaner för att få en bättre arbetsmiljö på arbetsplatsen samt stötta chefer och ledare så att de har rätta förutsättningar för att klara av sitt arbete. Vi utbildar hela organisationen – från ledningsgruppen till första linjens chefer.

KONTAKT
* anger obligatoriska fält
Share This