Chat with us, powered by LiveChat

HR Experterna deltar på företagsklubben i Braås möte där Mats Johansson från AF talar om hur vi bäst tar tillvara på de resurser/kompetenser som kommer nya till landet, och hur det får människor att växa. Catharina Värendh, VD på ALMI berättar om hur de på olika sätt stöttar oss småföretagare.

Nya kontakter får nyttig information om värdet att arbeta affärsmässigt med sina personalfrågor, och insikter om den hjälp just DE kan få av HR Experterna.

Braås 1 Braås 2

KONTAKT
* anger obligatoriska fält
Share This