Chat with us, powered by LiveChat

AFS 2015:4

ORGANISATORISK OCH SOCIAL ARBETSMILJÖ

Målet med de regler som trädde i kraft 31 mars 2016 är att minska den arbetsrelaterade ohälsan. Reglerna gäller alla arbetsgivare – stora som små. Fokus ligger framför allt inom fyra olika områden; ARBETSBELASTNING, ARBETSTIDER, KONFLIKTER och KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. Som arbetsgivare har Du en skyldighet att genomföra åtgärder för att förebygga brister.

Några av kraven i författningen är att det ska finnas dokumenterade – och kända – mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Chefer och ledare ska ha kunskaper om hur man hanterar och förebygger ohälsosam arbetsbelastning, och kränkande särbehandling.  Det ska finnas rutiner för att upptäcka och hantera ohälsosam arbetsbelastning hos eller kränkande särbehandling av medarbetare.

Våra kunders utmaningar:

Z

Hur tar vi fram mål för organisatorisk och social arbetsmiljö?

Z

Hur definieras ohälsosam arbetsbelastning?

Z

Hur ser vi om någon utsätts för kränkande särbehandling?

Z

Hur arbetar vi i vardagen för att följa föreskriften?

Exempel på vårt tjänsteutbud:

Z

Vi förklarar de nya kraven och hjälper Era att sätta mål!

Z

Vi genomför utbildning med chefer och ledare!

Z

Vi hjälper Er att ta fram en checklista för att upptäcka problem!

Z

Vi tar fram en struktur i syfte att arbeta för en hälsosam arbetsmiljö!

Jag har samarbetat med Birgitta Mattsson i de arbetsmiljö- och utvecklingsprojekt jag drivit och på kort tid funnit att hon har stor kompetens och stort intresse för dessa frågor, samt ett arbetssätt som för frågorna framåt, mot beslut och lösning.

Göran Pettersson

Fd. Arbetsmiljöspecialist , Volvo Construction Equipment, Braås

KONTAKT
* anger obligatoriska fält
Share This