Chat with us, powered by LiveChat

ANSTÄLLDAS SKYLDIGHETER

ANSTÄLLDAS SKYLDIGHETER

ANSTÄLLDAS SKYLDIGHETER

Efter flera domar i AD framgår det tydligt att även en arbetstagare har skyldigheter gentemot sin arbetsgivare! Det finns vissa minimiregler som den anställde måste uppfylla. Det handlar om arbetsskyldighet, dvs att genomföra arbete av viss kvalité och kvantitet, att följa företagets ordningsregler, att samarbeta med såväl chefer som kollegor samt att vara lojal mot företaget. Om en anställd bryter mot detta är det arbetsgivarens sak att bevisa att misskötsel varit medveten och vilken skada som uppstått för att kunna gå vidare i ärendet.

När det gäller arbetsskyldigheten är det arbetsgivaren som avgör vad som ska göras, och till vilket resultat. För tjänstemän är arbetsgivarens möjligheter att peka på annat arbete mer begränsade än vad de är för en arbetare som i princip kan sättas till att utföra vilket arbete som helst. De ordningsregler som arbetsgivaren sätter upp, har de anställda att följa! Vanligt är att man reglerar hur sjukdom eller annan frånvaro skall anmälas, hur långa rasterna är och när de är förlagda eller hur den privata mobiltelefonen får användas under arbetstid.

Om en anställd bryter mot någon av dessa minimiregler, måste arbetsgivaren överväga vilka konsekvenser detta skall medföra. Ett första självklart steg är att påtala felet för den anställde och att tydligt förklara att bättring förväntas. Viktigt är att man ALLTID skriftligt dokumenterar vad som hänt och vilka åtgärder som vidtagits. Ytterst kan det bli tal om att skilja den arbetstagaren från sin anställning genom uppsägning eller avsked – om det finns saklig grund för detta. I vissa fall finns en skyldighet undersöka möjligheten till omplacering innan uppsägning kan göras. Det man måste vara medveten om är att bägge dessa processer är detaljstyrda i lag!

Våra kunders utmaningar:

Z

Vad gör jag om någon ofta kommer för sent och tar för långa raster?

Z

En anställd vill inte arbeta ihop med en viss kollega. Vad gör jag?

Z

Hur hanterar jag olovlig frånvaro eller den som inte sjukskriver sig?

Z

Jag vill verkligen bli av med en anställd. Hur gör jag?

Exempel på vårt tjänsteutbud:

Z

Vi lär Er vilka krav som kan ställas och hur misskötsel bör hanteras!

Z

Vi stöttar med konflikthantering och grupputveckling!

Z

Vi tar fram rutiner för hur frånvaro skall anmälas och hanteras!

Z

Vi tar hand om processen och stöttar i förhandlingarna!

Vi har stor erfarenhet av att hantera anställda som på ett eller annat sätt inte når upp till förväntningarna. Det är framgångsrikt för hela organisationen att visa på stringens mot oönskat beteende, för att istället kunna kunna fokusera på dem som faktiskt bidrar till verksamheten.

HR Experterna

KONTAKT
* anger obligatoriska fält
Share This