Chat with us, powered by LiveChat

ARBETSMILJÖ

ARBETSMILJÖ

ARBETSMILJÖ

Inom arbetsmiljön är regelverket digert – arbetsmiljölagen syftar till att förebygga ohälsa och olycksfall och arbetstidslagen sätter upp regler för hur mycket man får jobba. Lagen säger bland annat att vid mer än 25 anställda skall en Jämställdhetsplan tas fram tillsammans med en handlingsplan för ökad jämställdhet.Därutöver finns ca 80 st föreskrifter från arbetsmiljöverket som ger preciserade anvisningar inom detaljerade områden. Avsikten med alla dessa dessa är att de anställda ska stämpla ut från sin arbetsdag i lika god vigör som när de kom till jobbet! Kraven som ställs gäller inte bara arbetsgivare – även arbetstagaren har stora skyldigheter när det gäller arbetsmiljö!

Det är Du som arbetsgivare som har ansvar över att hålla koll på – och skapa rutiner för att kunna tillämpa – de föreskrifter som gäller för Er verksamhet. Föreskrifterna är inte så svåra att förstå – utmaningen ligger i att veta vilka som gäller hos just Er och att vara uppmärksam på när de uppdateras! Värt att notera är att det finns böter och sanktionsavgifter för dem som bryter mot föreskrifterna!

Våra kunders utmaningar:

Z

Måste vi göra en jämställdhetsplan - hur gör man det?

Z

Hur räknar man på natt- och veckovila?

Z

Får inte en övertidsavlöst jobba hur mycket som helst?

Z

Hur använder vi Företagshälsovården bäst?

Exempel på vårt tjänsteutbud:

Z

Vi tar fram de planer som behövs för ökad jämställdhet!

Z

Vi tar fram scheman anpassade efter EU-direktiven!

Z

Vi skapar rutiner för att följa arbetstidslagens krav!

Z

Vi hjälper er att ta fram ett effektivt samarbete med FHV!

Jag har samarbetat med Birgitta Mattsson i de arbetsmiljö- och utvecklingsprojekt jag drivit och på kort tid funnit att hon har stor kompetens och stort intresse för dessa frågor, samt ett arbetssätt som för frågorna framåt, mot beslut och lösning.

Göran Pettersson

Fd. Arbetsmiljöspecialist, Volvo Construction Equipment, Braås

KONTAKT
* anger obligatoriska fält
Share This