Chat with us, powered by LiveChat

FACKLIGT ARBETE

ARBETSRÄTT OCH FACKLIGA RELATIONER

HR är ett eget kompetensområde med lagar och regler som man har att förhålla sig till så fort man har anställda! Det är ett omfattande och snårigt regelverk som gäller! Lagstiftningen är inte alltid lätt att tyda, dessutom förändras tolkningen av lagtexten ofta, genom nya ad-domar. LAS är den lag det tvistas mest om i arbetsdomstolen, så här kommer det ständigt nya domar.

Som arbetsgivare är det Du som leder och fördelar arbetet, men ju mer Du kan om reglerverket – och anpassar Dig därefter – desto bättre förutsättningar har Du för att lyckas få till ett öppet och bra samarbetsklimat med de fackliga parterna. Chefer och ledare behöver också ha en översiktlig kunskap om vilka regler som gäller så att de kan göra rätt från början!

För att skapa goda fackliga relationer är det bra att utgå från en positiv syn på facken och dess företrädare. Det är också attityden att frikostigt och löpande dela med sig av den information som finns för att göra de fackliga trygga i att de får veta saker. Sedan behöver man självklart vara förhandlingsvillig. Det går inte att komma in med svaret redan innan frågan är ställd. Låt facket ha sin roll som en medpart!

Glöm inte Din plikt att informera vid exempelvis vid produktionsförändringar, om företagets ekonomiska läge och gällande Er personalpolitik. Vid förläggning av huvudsemester, förändring av enskild anställds arbetsuppgift, organisationsförändringar, uppsägningar, omplaceringar eller avtal med underleverantörer måste Du först förhandla med de fackliga organisationerna innan beslut kan tas!

Våra kunders utmaningar:

Z

Vi behöver rekrytera en ny chef - måste facken vara med i beslutet?

Z

Hur mycket facklig tid är rimligt på vår arbetsplats?

Z

Jag behöver anställa - hur ska anställningsavtalet vara utformat?

Z

Jag vill ta bort en visstidsanställd men facket säger att det inte går?

Exempel på vårt tjänsteutbud:

Z

Vi hjälper Er att ge facket den information de har rätt till!

Z

Vi stöttar Er med vad som är en facklig fråga eller inte!

Z

Vi guidar Er rätt så att avtalet anpassas till varje unik tjänst!

Z

Vi förklarar hur och när Ni ska använda olika anställningsformer!

Vi har arbetat under en mängd olika kollektivavtal och har stor erfarenhet av facklig samverkan, förhandlingar och lönerevisioner.

HR Experterna

KONTAKT
* anger obligatoriska fält
Share This