Chat with us, powered by LiveChat

LÖNESÄTTNING

LÖNESÄTTNING

TYDLIG LÖNESÄTTNINGSMODELL

Produktiviteten avgör om det finns möjlighet att öka de anställdas löner eller inte. Företaget har allt att vinna på att implementera en lönesättningsmodell som uppmuntrar ansträngning och goda individuella resultat eftersom detta kommer att ökar produktiviteten.

Företagets krav på den enskilde medarbetarens kompetens och individuella insatser blir allt högre. Då behövs en individuell lönesättning som värderar och uppmuntrar. Grunden i denna utgörs av en analys av befattningens svårighetsgrad och krav på ansvar, efter en befattningsvärdering är det möjligt att bedöma olika tjänster utifrån likvärdighet.Ovanpå det läggs den del som tar hänsyn till individens egen prestation vad gäller exempelvis ansvar, omdöme, kvalitet, initiativ och samarbetsförmåga. I en individuell lönemodell blir återkopplingen från arbetsledningen en central och ytterst viktig del – det är närmaste chef som bedömer utfallet av personens arbetsprestation.

Med individuell lön finns det en reell koppling mellan individens resultat och den lön som utges. Det blir tydligt vad som förväntas, och det lönar sig att nå uppsatta mål och utvecklas på jobbet. Den enskilde personen har stora möjligheter att påverka sin egen lön.

Våra kunders utmaningar:

Z

Hur värderar och jämför man olika tjänster med varandra?

Z

På vilka faktorer fokuserar man för att mäta resultat?

Z

Hur lönesätter man för att få ökad produktivitet?

Z

Hur får man en framgångsrik förhandling med facken?

Exempel på vårt tjänsteutbud:

Z

Vi använder ett könsneutralt verktyg för befattningsvärdering.

Z

Utifrån Era förutsättningar tar vi fram ett verktyg för prestationsmätning.

Z

Vi utbildar och stödjer chefer för att skapa framgångsrika lönesamtal.

Z

Vi tar med facken i det förberedande arbetet och är med vid revisionen.

Vi bad Birgitta att ta fram en struktur för lönesättning som facket accepterade och cheferna kunde använda. Det kändes tryggt att lämna över detta arbete till Birgitta, och vi fick tillbaka ett förslag i högsta kvalitet. På kort tid skapade hon en tydlig lönemodell, med stöd i vårt kollektivavtal som vi sedan framgångsrikt kunde använda i årets lönerevision.

Lena Svensson

Chef Intern Service, Volvo Construction Equipment, Braås

KONTAKT
* anger obligatoriska fält
Share This