Chat with us, powered by LiveChat

KOMPETENSUTVECKLING

KOMPETENSUTVECKLING

Utan uppdaterad kompetens kan det vara svårt att stå sig i konkurrensen på marknaden. Man pratar gärna om den stora utmaningen att hitta och kunna rekrytera rätt kompetens, vi menar att man behöver börja med att vårda den kompetens man har. Att man behåller och kompetensutvecklar den personal man redan har anställd, för att på så sätt bredda det interna kunnandet.

Med fokus på företagets långsiktiga mål görs en analys av vilka förmågor man har behov av framöver, en inventering visar på differensen till den kompetens man har idag. Sedan använder man medarbetarsamtalet, inte som något nödvändigt ont som måste genomföras en gång om året, utan som ett verktyg för att hitta de medarbetare som med en liten insats kan utvecklas i den riktning som behövs.

Detta blir win-win! Företaget vinner som slipper lägga tid och resurser på att rekrytera och den anställde vinner som får nya utmaningar!

Våra kunders utmaningar:

Z

Hur vet vi vad var och en kan och vill?

Z

Hur blir medarbetarsamtalet ett effektivt verktyg för utveckling?

Z

Hur hittar vi, och tar vara på våra högpresterare?

Z

Hur skapas en struktur för utveckling i vardagen?

Exempel på vårt tjänsteutbud:

Z

Vi genomför en kartläggning av den kompetens som finns hos Er!

Z

Vi skapar en bra struktur för medarbetarsamtalet!

Z

Vi tar fram en plan för att få Era unika förmågorna att växa!

Z

Vi lägger upp en plan för lärande i arbetet!

Att hålla sig uppdaterad, både inom sitt eget arbetsområde och på helt nya kompetenser innebär att man ökar sina möjligheter att klara förändringarna på arbetet, men också att man är mer förberedd på kommande arbetsuppgifter.

HR Experterna

KONTAKT
* anger obligatoriska fält
Share This