Chat with us, powered by LiveChat

LEDARSKAP

LEDARSKAP

Få saker påverkar de anställdas engagemang så mycket som ledaren. En dålig chef kan skapa lägre produktivitet, större kassationer, och högre frånvaro. En god ledare kan få rakt motsatt resultat! En framgångsrik ledare känner sig själv och sina egna resurser väl, har en stor förståelse för hur andra människor fungerar, och vet hur personalen ska motiveras att göra sitt allra bästa. Dessa ledare upplevs trovärdiga och pålitliga. Som kvitto på sitt sätt att leda och vara får de förtroende! Förtroende kan man inte beordra fram – det måste man göra sig förtjänt av!

Den som känner arbetsglädje ger mer energi än vad den tar – så chansen är stor att man som chef får mycket tillbaka om man lyckas i sitt ledarskap. Nya tidens sätt att leda handlar mer om att INTE leda, att inte detaljplanera sina anställdas arbete – utan att istället våga släppa kontrollen, finnas tillhands, ge ramar för arbetet och att coacha sin personal. Ledaren skapar då hos den anställde en trygghet att agera, att pröva själv och att våga göra fel. Detta ökar individens tilltro till den egna förmågan, skapar ett växande och ökar självförtroendet. Resultatet av detta är att kreativiteten hos de anställda ökar, deras engagemang och lojalitet gentemot sin arbetsgivare ökar och så även deras eget ansvarstagande. Detta ger självklart positiva effekter ur ett helhetsperspektiv – produktiviteten ökar!

Våra kunders utmaningar:

Z

Varför funkar inte en tidigare mycket duktig arbetare som chef?

Z

En chef har en lågpresterande grupp - vad kan vi göra?

Z

Hur stödjer vi våra chefer i att klara av de svåra samtalen?

Z

Hur tar vi hand om de som vi ser har potential att bli chef?

Exempel på vårt tjänsteutbud:

Z

Vi coachar chefer i personlig utveckling och professionellt ledarskap!

Z

Vi ökar chefernas medvetenhet om processer inom en grupp!

Z

Vi är ett bollplank för chefen gällande svåra enskilda personalärenden!

Z

Vi tar man fram individuellt anpassat chefsutvecklingsprogram!

En ledare är alltid en förebild för andra – på gott eller ont. Därför behöver man kunna titta i sin egen spegel i syfte att först leda sig själv innan man kan leda andra. Självkännedom är viktig för alla, chef eller inte.

HR Experterna

KONTAKT
* anger obligatoriska fält
Share This