Chat with us, powered by LiveChat

ORGANISATION

ORGANISATION

ORGANISATION och ENGAGEMANG

En organisation består inte bara av en kompetent ledning och goda medarbetare utan också av strukturer för hur människorna i organisationen arbetar tillsammans för att sätta och nå sina mål. Övergripande strukturer är nödvändigt för att kunna vara flexibel! Handlingsplaner och rutiner omsätter till viss del strukturerna ner på detaljnivå och behövs för att veta vad som ska göras – och vem som ansvarar för att det blir gjort men också för att skapa en stringens i hur frågor av samma karaktär behandlas. Tänk på vilka signaler som sänds – vad företaget gör och säger visar vem man faktiskt är i, oavsett alla fina ord i strategiska dokument!!

Tre aktiva handlingar, som finns samtidigt, är en enkel och bra definition av engagemang; Att man talar positivt om sitt arbete och sin arbetsgivare, att man inte tänker på att söka sig något annat jobb samt att man anstränger sig för att göra sitt bästa på jobbet. Som anställd behöver man också få känna sig respekterad, bekräftad, sedd och hörd – dvs känna att man är en del av helheten – för att kunna visa på engagemang. Saknas engagemang sköter man bara sitt jobb, helt utan inlevelse, kreativitet eller ansvar! Det är inte bra för produktiviteten! Anställd personal är den största kostnadsposten av alla i en verksamhet, därför behöver man vara medveten om vilka steg man ska ta för att detta kapital ska växa och ge avkastning i form av engagemang, motivation och arbetsglädje!

Våra kunders utmaningar:

Z

Personalarbete - är det mer än anställningsavtal och personalfester?

Z

Vad gör man på en personalavdelning?

Z

Vi tror att personalen trivs - men hur mäter vi det?

Z

Vi får en del intern kritik - hur kan vi vända det?

Exempel på vårt tjänsteutbud:

Z

Vi ser till att HR-arbetet blir affärsmässigt, inte bara administrativt!

Z

Vi tar fram policys, handlingsplaner och rutiner för alla HR-områden!

Z

Vi tar fram en medarbetarenkät för att mäta trivsel och engagemang!

Z

Vi coachar cheferna i hur förutsättningarna för engagemang skapas!

Birgitta har en bred och gedigen kompetens inom HR området, hon klarar att självständigt hantera och lösa alla olika typer av HR-frågor. Birgitta har förmågan att snabbt sätta sig in i dessa och hon har både mod och kunskap att kunna hantera svåra ärenden och situationer. Birgitta är lätt att samarbeta med, hon har ett bra driv och får saker gjorda. Hon har lätt för sociala kontakter och skapar lätt nödvändiga kontaktvägar och nätverk. Jag har hela tiden känt mig trygg med att Birgitta klarar av uppgifterna och hon gör det med hög kvalité och kapacitet – jag har verkligen uppskattat att arbeta tillsammans med Birgitta!

Ewa Lördal

Acting HR Manager , Volvo Construction Equipment, Braås

KONTAKT
* anger obligatoriska fält
Share This