Chat with us, powered by LiveChat

SJUKFRÅNVARO

REHABILITERING för MINSKAD SJUKFRÅNVARO

Du har allt att tjäna på att arbeta strukturerat, tydligt och konsekvent för att minska såväl den korta, återkommande som den långa sjukfrånvaron. En sådan hantering kan dessutom bli en win-win situation för den anställde som får en högre närvaro på jobbet!

Sjukfrånvaro kostar företaget massor! Utöver sjuklönen som betalas till den anställde skall såväl arbetsgivaravgifter som semester betalas. Därtill kommer kostnader för administrationen att hantera frånvaron samt risken för överbelastning hos de som riskerar att få jobba dubbelt. Men det som kan vara mest kännbart och orsaka massiva störningar i verksamheten är framför allt produktionsbortfallet!

Ett enkelt tips är att hålla kontinuerlig kontakt med den som är sjuk för att uppmuntra en snar återgång till jobbet

Våra kunders utmaningar:

Z

Hur får vi ner vår höga sjukfrånvaro?

Z

Får man ställa krav på den sjuke?

Z

När kan man kräva förstadags läkarintyg?

Z

Hur sköter vi kontakten med Försäkringskassan?

Exempel på vårt tjänsteutbud:

Z

Vi skapar struktur för rehabilitering av all sjukfrånvaro!

Z

Vi utbildar chefer i att bemöta lång och kort sjukfrånvaro!

Z

Vi lär Er hur man kan ifrågasätta läkarintyg!

Z

Vi har lång och stor erfarenhet av kontakter med olika myndigheter!

Som ny chef var jag otroligt tacksam och trygg med att få hjälp av Birgitta i ett personalärende. Hon har med sin erfarenhet och ihärdighet hjälpt oss att hjälpa en av våra medarbetare tillbaka för arbetsträning efter en mer än årslång sjukskrivning. Vid problem med felskrivningar i sjukintyg, missförstånd med försäkringskassa och bristande dokumentation har Birgitta med tålamod och driv sett till att alla fel och missförstånd blivit utredda och dokumentationen kompletterad vilket gjort att jag som chef idag har ett gott samarbete med såväl medarbetare som försäkringskassa.

Sofia Hugosson

Chef Kvalitetsteknik och revision , Volvo Construction Equipment, Braås

KONTAKT
* anger obligatoriska fält
Share This