Chat with us, powered by LiveChat

VANLIGA FRÅGOR

 • Hur går vi över till individuella löner?
  • Bra är att börja med att värdera företagets alla befattningarna utifrån en helt neutral bedömningsmall. I detta arbete är det bra om både företagsledning, chefer och ledare samt fackliga företrädare är med. Alla företagets befattningar värderas samtidigt och av samma personer. Detta gör att olika tjänster efter det kan bedömas utifrån likvärdighet, vilket är något Ni har nytta av när det blir dags för att göra lönekartläggningen. Är mallen könsneutral är halva jobbet klart från början!

   Utöver en lönedel för arbetsuppgiften lägger man sedan på en individuell del som tar hänsyn till den anställdes enskilda arbetsinsats och resultat.

 • Vad är det som gäller om jag vill säga upp en anställd?
  • För att man ska kunna genomföra en uppsägning måste saklig grund finnas, dvs den anställde ska medvetet ha misskött sig så att Ni som arbetsgivare eller företaget har lidit skada. Men innan Ni kan gå vidare i processen måste man först undersöka möjligheten till omplacering – det skulle kunna vara så att misskötseln troligtvis inte skulle fortsätta på annan plats i företaget. I så fall finns ingen saklig grund för uppsägning!

   Om Ni kommit så långt att uppsägning är det enda alternativet måste man börja med att varsla såväl den anställde som dennes fackliga organisation om att Ni avser att säga upp den anställde. Först när varseltiden har gått ut kan förhandlingarna påbörjas. För att undvika skadestånd och onödig publicitet behöver Ni överväga att ta in arbetsrättslig kompetens som kan bistå Er under hela processen.

 • Hur upptäcker jag om en medarbetare är på väg mot utmattning?
  • Genom att ha en kontinuerlig dialog med sina underställda har en chef lättare för att upptäcka när något förändras. Chefen bör också ha en uppfattning om den anställdes arbetsbelastning är rimlig utifrån dennes individuella förutsättningar. Dialogen bör vara helt ärligt och utan hårda krav eller negativa ifrågasättanden. Ta hjälp av någon kunnig inom arbetsmiljö, exempelvis Företagshälsovården.

   På Arbetsmiljöverket hittar Ni också en hel del nyttig information. Bland annat denna film om den sjuka jobbstressen: Film Utmaningen

p

På denna sidan har vi samlat vanliga frågor. Så fort vi får en frågeställning av våra besökare kommer vi att lägga in den här om vi tycker att det kan vara till någon hjälp även för våra övriga besökare.

Har Ni andra frågor använd kontaktformuläret!

KONTAKT
* anger obligatoriska fält
Share This